PROVIANTKA
AÁRAAOAKAK
ANGLIČTINA
RDIARPELDN
NEÚŠŤČBSAT
ABŤKUBOAÁS
CHKRAILOMSK
EVGČZRHAIA
ISÍNMATBBL
VKEĽIDIOTP
LVOJACIKLY
AKANT ANGLIČTINA BEDNÁR BIČÍK ČESÁK GAUČE HLUŠINA CHVÍĽA IDIOT KAKAO KIBIC LEPRA LOTRI MNÍSI OBAMA OBETA PROVIANT REŤAZ SALTO SKALP SMOLIAR VALAŠKA VIECHA VOJACI