Povesti

Turňa, zrúcanina s bohatou minulosťou

V roku 1270 uvádzajú doklady, že kráľ Belo IV daroval hrad šarišskému grófovi Tekusovi. Po roku 1406 sa Turňa stala majetkom rodiny Berenčovcov. Výstavba hradu sa však datuje od roku 1357, keď na jeho stavbu dostala povolenie rodina Tornayovcov. Vtedy však malo ísť len o jeho prestavbu, keď sa hrad rozšíril (tajnička).

Od roku 1440 prešiel hrad do vlastníctva Imricha Bebeka, ktorý však zomrel v boji proti Turkom. Neskôr hrad prešiel rukami viacerých správcov. V roku 1448 bol obsadený vojskami Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý bol neskôr vyhnaný.V roku 1476 získal Turniansky hrad Imrich Zápoľský, ktorému patril až do roku 1534. Následne prišlo obdobie striedania viacerých majiteľov, pričom hrad v tom čase mal významnú strategickú funkciu, ako ochrana pred tureckými vojskami. Hrad bol viackrát podrobený ťažkým skúškam a útokom, až napokon skončil tureckých rukách. V období od 1678 – 1685 počas stavovských povstaní bol hrad niekoľkokrát dobytý a to striedavo buď povstalcami, alebo cisárskymi vojskami. Vojenská funkcia hradu napokon skončila, keď cisársky generál (tajnička).

Vďaka čiastočným opravám sa v ňom potom využívali len niektoré obytné budovy. Napriek tomu hrad postupne
začal chátrať. V roku 1848 počas národnooslobodzovacieho boja vypukol na hrade požiar v dôsledku nepozornosti ubytovaných vojakov, ktorí tu v tom čase sídlili. Odvtedy ostali z hradu len ruiny. Trpký osud hradu dokonali nemeckí vojaci, ktorí odtiaľ počas druhej svetovej vojny (tajnička).

Chcete sa dozvedieť, ako sa skončí príbeh hradu Turňa? A chceli by ste spoznať aj povesti s ním spojené?
Zaregistrujte sa ako užívateľ na www.krizovkarsky-raj.sk/login a stiahnite si časopis s osemsmerovkami tematicky venovaný hradu Turňa na tomto linku.